Czy rozdzielność majątkowa wpływa na decyzje o udzieleniu kredytu?

W życiu większości osób przychodzi taki moment, kiedy należy wspomóc rodzinny fundusz poprzez stosowną pożyczkę. Sama decyzja nie należy do najprostszych, jednak sprawę dodatkowo komplikuje zawarta przed ślubem intercyza. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy rozdzielność majątkowa w jakiś sposób wpływa na decyzje o udzieleniu kredytu. Poniżej postaramy się wyjaśnić tę kwestię.

Czym jest intercyza?

Intercyza, czyli rozdzielność majątkowa to akt notarialny zawierany przez przyszłych małżonków. Wspomniany dokument określa, co wchodzi, a co zostaje wyłączone z majątku osobistego małżonków. Zazwyczaj oba majątki osobiste zostają połączone w jeden majątek wspólny w momencie zawarcia małżeństwa, jednak zawarcie intercyzy zmienia tę sytuację. Aby móc zawrzeć intercyzę, należy posiadać przede wszystkim akt zawarcia małżeństwa. Poza tym wymagana jest również zgoda obojga małżonków oraz pełna zdolność do czynności prawnych. Co ważne, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że intercyzę można również zawrzeć po ślubie.

Odpowiedzialność za kredyt

W przypadku decyzji o wzięciu kredytu przez parę, która posiada wspólnotę majątkową, należy pamiętać, że np. zakupiona za tę pieniądze nieruchomość staje się ich dobrem wspólnym. Jednak poza tym dzielona jest również odpowiedzialność za spłatę. Jeśli małżonkowie zdecydowali się na intercyzę, wówczas w momencie podpisywania dokumentu potwierdzającego kredyt, para może dużo swobodniej ustalać kwestię spłaty. W takim przypadku bank traktuje tego typu klientów bardziej jako spółkę niż małżeństwo.

Kiedy warto zawrzeć intercyzę?

Rozdzielność majątkowa jest szczególnie wskazana w momencie, kiedy małżonkowie pragną chronić swój majątek osobisty np. przed nietrafionymi decyzjami finansowymi partnera. Jedynie intercyza chroni współmałżonka od odpowiedzialności za spłatę zadłużenia. Wspólnota majątkowa pozwala na zawieranie jedynie bardzo małych kredytów bez zgody i podpisu małżonka, takich jak np. chwilówki. Warto również pamiętać o tym, że istnieje również tzw. przymusowa rozdzielność majątkowa, która może zostać zawarta mimo braku zgody jednego z małżonków. Aby móc zawrzeć tego typu dokument, muszą zostać spełnione tzw. ważne powody takie jak np. alkoholizm, nałogi czy niegospodarność partnera.

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na decyzje o udzieleniu kredytu?

Jak rozdzielność wpływa na decyzję o udzieleniu kredytu?

Dla banków rozdzielność majątkowa jest informacją neutralną. Jednak jest to dokument, który stanowi ogromną pomoc np. w przypadku zadłużenia jednego z małżonków. Jeśli współmałżonek posiada złą historię kredytową, wówczas partner nadal jest dla banku wiarygodnym klientem. Intercyza nie wpływa również na decyzję o udzielenie kredytu. Dla banku liczą się przede wszystkim zarobki, inne zobowiązania finansowe oraz ilość osób, które znajdują się na utrzymaniu kredytobiorcy. Tak jak zawsze ogromnym plusem będzie również brak negatywnej historii w innych bankach. Rozdzielność majątkowa wpłynie jedynie na sposób skonstruowania umowy kredytowej, a nie bezpośrednio na samą zdolność kredytową. Mimo wszystko należy pamiętać, że intercyza nie chroni przed spłatą pieniędzy pożyczonych na potrzeby życia codziennego małżonków.