Czy warto zdecydować się na kredyt studencki?

O tym, że studia to dość duża inwestycja wiedzą wszyscy. Minimum pięć lat nauki oraz koszty związane z utrzymaniem tworzą mieszkankę, na którą nie wszyscy się decydują. Jednak od niedawna polscy studenci mogą korzystać z popularnych w Europie kredytów studenckich.

Na czym polega?

Wprowadzony niedawno kredyt ma za zadanie zachęcić młodych ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej do skorzystania z pożyczki ze strony państwa. Kwestie samego ubiegania się o kredyt oraz jego spłatę reguluje ustawa 2.0, czyli tzw. Konstytucja dla Nauki. Pożyczkę można zabrać na maksymalnie 7 lat. W tym czasie gotówka będzie trafiać na konto studenta przez 10 miesięcy. Warto wiedzieć, że wakacje nie zostały uwzględnione jako okres, który zostanie objęty zapłatą.

Dla kogo jest skierowana oferta?

Wbrew nazwie nie każdy może ubiegać się o kredyt studencki. Potencjalny kandydat musi przede wszystkim rozpocząć studia przed 25 rokiem życia. Jednym z głównych kryteriów decydujących o udzieleniu kredytu jest maksymalny dochód przypadający na osobę w rodzinie, który w tym przypadku nie może przekroczyć 2500 zł netto. Poza tym student bądź doktorant muszą posiadać poręczyciela, który w razie konieczności spłaci jego zobowiązanie. W niektórych przypadkach rolę poręczyciela może pełnić osoba z Banku Gospodarstwa Krajowego czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy warto zdecydować się na kredyt studencki?

Wysokość kredytu oraz spłata

Kwota uzyskanego kredytu zależy przede wszystkim od tego, na jaki okres chcemy uzyskać pożyczkę. Tym samym maksymalna wartość pożyczki to 1000 zł miesięcznie, a minimalna to 400 zł. Obecnie tego typu kredyty możemy otrzymać w kilku polskich bankach m.in. PKO BP, MBank, Millenium. Spłata powyższego kredytu jest wyjątkowo dogodna. Pożyczkę otrzymujemy na maksimum 5 lat i dodatkowo przez 2 następne lata po zakończeniu edukacji nasz kredyt nie jest oprocentowany. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłacanych transz. Po upłynięciu okresu 2 lat oprocentowanie naszego kredytu wzrasta do 0,87% w skali roku. Poza tym istnieje również możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, jednak w praktyce zdarza się to stosunkowo rzadko.

Czy jest możliwe uniknięcie spłaty?

Jeśli student, który znajduje się w 1% najlepszych absolwentów danego roku, wówczas połowa jego kredytu zostanie umorzona. Im niższy wynik, tym mniejsza zniżka – w przypadku miejsca w rankingu 5% najlepszych studentów umorzone zostaje 35% długu, 10% – umorzenie 20% długu.

Czy warto?

Opłacalność powyższego kredytu jest kwestią sporną. Mimo dogodniejszych warunków niż w przypadku np. tradycyjnego kredytu konsumenckiego nadal jest to dość duże zobowiązanie dla młodej osoby. Należy pamiętać, że oferta kredytów dla studentów różni się w zależności od poszczególnych banków. Do zalet tego typu rozwiązania należy przede wszystkim zdobyta zdolność kredytowa, jeśli oczywiście uda nam się w terminie spłacić zadłużenie.