Czym jest outsourcing płac i jak może pomóc firmie w dobie pandemii

Wynajęcie usług firmy zewnętrznej w dobie pandemii ma sporo sensu. Pozwala nie tylko sprawniej zarządzać firmą i eliminuje ryzyko popełniania błędów podczas prowadzenia rachunkowości firmowej, ale też znacznie obniża koszty, jakie ponosi firma. Płynne działanie każdego przedsiębiorstwa to przede wszystkim skrupulatnie prowadzona księgowość, pozwalająca na szybki dostęp do danych, w oparciu o które można podejmować racjonalne decyzje zarządcze. W obecnie szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej, fachowy partner zapewniający dostęp do zweryfikowanych danych, zapewniający bezpieczeństwo w zakresie obowiązków podatkowych, jest jednym z ważniejszych filarów firmy.

Outsourcing płac – czym jest?

Nowoczesne rozwiązanie, jakim jest outsourcing płac, polega na zleceniu wyspecjalizowanej firmie obsługi umów o pracę, cywilno-prawnych, naliczania pracownikom ich wynagrodzeń i obliczania wysokości składek, które pracodawca uiszcza na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Obowiązek ten jest złożony, a współczesne częste zmiany prawne nie ułatwiają przedsiębiorcom wypełniania tego zadania. Dlatego też swoje usługi oferuje im Payroll – outsourcing prowadzony przez specjalistów minimalizuje koszty firmy, pozwala zwiększyć efektywność i elastyczność jej działania.

Jedna stała opłata zastępuje wyższe koszty, na które składają się koszty powierzchni biurowej dla wewnętrznych pracowników, sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy, koszt wynagrodzeń, premii, urlopów, rekrutacji nowych osób w wypadku rotacji, szkoleń i innych. Outsourcing usług kadrowo-płacowych zdejmuje z przedsiębiorcy ciężar zatrudniania i przygotowania pracownika do jego zadań w firmie, a także ponoszenia kosztów jego ewentualnych błędów. Wyspecjalizowane firmy outsourcingu kadrowego i płacowego mają ubezpieczenie, które obok profesjonalizmu i wiedzy dostawcy usług stanowi czynnik pozwalający czuć się bezpiecznie klientom.

Warszawa – Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników

Payroll.pl Sp. z o.o. zapewnia obsługę klientów zarówno z Warszawy, jak i innych lokalizacji w Polsce. Nowoczesna technologia i efektywny system umożliwiają sprawną i niezakłóconą obsługę połączoną z udostępnieniem klientowi dostępu online do systemu enova365, dzięki czemu kierownicy mogą sprawnie zarządzać swoimi zespołami, a pracownicy mieć dostęp do wszystkich swoich informacji kadrowych i płacowych.  

Pakiet Standard i Pakiet Plus – wybierz pakiet dla siebie

Nowym obowiązkiem w zakresie obsługi płacowej jest prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obecnie jest czas na wdrożenie PPK w trzeciej fali firm, zatrudniających od 20 do 49 osób. Oferta PPK firmy Payroll.pl Sp. z o.o. obejmuje nie tylko prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale też wdrażanie firmy do prowadzenia PPK z wypełnieniem wszystkich obowiązków formalnych z tym związanych oraz szkolenia z zakresu nauki programu enova365, a także różne rodzaje pakietów outsourcingowych.

Informacje na temat naszych usług znajdziesz na stronie Payroll.pl – sprawdź, jak możesz skorzystać na współpracy!