Podział majątku po rozwodzie – możliwe rozwiązania

Rozpoczynając wspólne życie z małżonkiem, cieszymy się wizją ogólnej i szeroko pojętej wspólnoty, która będzie nas obowiązywać do końca życia. Jednak często zapominamy o tym, co się stanie, jeśli nasze małżeństwo się zakończy. Poniżej znajdziesz szereg informacji, które pozwolą Ci zdobyć podstawową wiedzę na temat podziału majątku po rozwodzie.

Czym jest wspólnota majątkowa?

Wspólnota majątkowa zostaje zawarta pomiędzy mężem i żoną w momencie rozpoczęcia związku małżeńskiego. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest intercyza stanowiąca o rozdzielności majątkowej. W przeciwnym razie wyróżnia się trzy masy majątkowe. Pierwsza to tzw. majątek wspólny, czyli wszystko, co mąż i żona zgromadzili już po zawarciu małżeństwa. Będą to różnego rodzaju przedmioty, pieniądze, wynagrodzenia za pracę każdego z małżonków oraz środki, które pochodzą z innych działalności zarobkowych. Drugi rodzaj to majątek osobisty żony, czyli wszystkie przedmioty użytku codziennego, które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Będą to również przedmioty odziedziczone, różnego rodzaju darowizny, nagrody itp. Ostatni z podziałów to majątek osobisty męża, który składa się z analogicznych elementów.

Jak dokonać podziału majątku?

Podczas wspólnego życia majątek zgromadzony przez małżonków zostaje uznany za całość gospodarczą. W momencie podjęcia decyzji o rozwodzie można ubiegać się o jego podział. Wówczas byli małżonkowie mają dwa wyjścia. Mogą zawrzeć umowę z byłym małżonkiem lub rozpocząć rozprawę sądową. Zazwyczaj adwokaci polecają pierwsze rozwiązanie, ponieważ wiąże się ono z mniejszymi kosztami, szybszym rozwiązaniem i nierzadko lepszym wynikiem. Jednak czasami konieczne jest podjęcie bardziej skomplikowanych kroków prawnych. Należy pamiętać, że jeśli ugoda nie jest możliwa, wówczas wcześniejsze zawarte w niej propozycje nie będą już obowiązujące.

Umowa u notariusza

Umowa sporządzona w formie aktu notarialnego pozwala obu stronom na oszczędzenie ogromnej ilości czasu i pieniędzy. Mimo wszystko należy pamiętać, że również tego typu usługa będzie się wiązała z pewnymi dodatkowymi kosztami, jednak są one znacząco niższe niż w przypadku rozprawy. Co ważne, w tym przypadku dążymy do rozwiązania polubownego, więc wymagana jest zgoda obojga małżonków. Poza tym koszt taksy notarialnej jest tym wyższy, im większy jest majątek klientów. Dodatkowo musimy się również liczyć z kosztem sporządzenia opisów i opłat za wpis do księgi wieczystej.

Podział majątku po rozwodzie – możliwe rozwiązania

Rozprawa sądowa

Rozprawa sądowa to w wielu przypadkach konieczność spowodowana problemami z porozumieniem. Aby do niej doszło, jeden z małżonków musi zlecić sporządzenie stosownego wezwania. Już samo koszt założenia sprawy to wydatek rzędu około 1000 zł. Poza tym musimy się również liczyć z wydatkami związanymi z pracą rzeczoznawcy, który zajmie się wyceną naszego majątku. Nie można również zapomnieć o konieczności obustronnego zatrudnienia pełnomocników. Jednak rozprawa sądowa ma również wiele zalet. Jednym z głównych plusów tego rozwiązania jest możliwość podzielenia majątku „po równo”. Sąd bierze pod uwagę nie tylko zarobki, ale również wkład w opiekę nad domem, wychowanie dzieci itp.

Jak widać, kwestia podziału majątku podczas rozwodu zawsze będzie wiązała się z generowaniem dodatkowych kosztów. Dlatego ważne jest, by zdobyć dogłębne informacje na temat każdego wyjścia i rozważyć, która opcja okaże się dla Ciebie najlepsza.