Studenci i ich podatki

Czas studiów to okres, w którym młodzi ludzie bawią się, poznają nowych znajomych i, oczywiście, zdobywają wiedzę. Jednak większość z nich zaczyna wtedy powoli wkraczać w świat dorosłych. Wiążą się z tym nowe obowiązki, większa odpowiedzialność, dużo stresów, ale również obowiązek płacenia podatków. Jak powszechnie wiadomo, uczelnie wyższe z radością uczą swoich studentów o stałej Plancka, Einsteinie i Henryku Sienkiewiczu, jednak rzadko kiedy tłumaczą im zawiły świat podatków i składek. W związku z tym prezentujemy, w miarę możliwości, przystępny poradnik tego, jak żyć z podatkami i nie dać się oszukać.

Wymagania: 5 lat doświadczenia na stanowisku managerskim, czyli parę słów o pierwszej pracy

Mimo że polskie uczelnie publiczne są darmowe, to w rzeczywistości ich podjęcie wiążę się ze sporymi wydatkami. Dlatego też wielu studentów decyduje się na rozpoczęcie swojej kariery właśnie w tym czasie. Mimo nierzadko bardzo wysokich wymagań, zatrudnienie studenta to dobre wyjście dla większości miejsc pracy. Głownie z tego względu, że pracodawca nie musi opłacać ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego studenta. Aby zostać uznanym przez ZUS za studenta należy:

  • posiadać zaświadczenie o statusie studenta wybłagane od pań z dziekanatu
  • nie można ukończyć 26. roku życia.

Nie są to na szczęście zbyt wygórowane wymagania.

Rodzaje umów

Przeciętny studencki zjadacz chleba podczas swojej uniwersyteckiej przygody zacznie karierę od najpopularniejszej umowy zlecenia. Jak już zostało wspomniane, wówczas za domniemanego studenta pracodawca nie musi płacić składek. Sytuacja ulega zmianie, jeśli pracodawca ma zawartą ze studentem zarówno umowę zlecenie, jak i umowę o dzieło. Muszą wtedy dokonać rocznego rozliczenia podatkowego, składając właściwe zeznanie. Jeśli student jest zatrudniony na umowę cywilnoprawną, to w związku z brakiem obowiązku odprowadzania składki ZUS student dostaje więcej pieniędzy „na czysto”

Studenci i ich podatki

Gdy już wywalczysz stypendium

Stypendia wydawane przez budżet państwa, samorząd oraz uczelnie nie podlegają obowiązkowi rocznego rozeznania podatkowego. Wyjątek stanowią stypendia wydane przez pozarządowe organizacje pożytku publicznego, przekraczające kwotę 3800,00 zł w skali roku – opodatkowaniu będzie podlegała nadwyżka od tej kwoty.

Jeżeli chodzi o program Erasmus+ oraz praktyki studenckie te dwie działalności również są wolne od podatków. W przypadku praktyk zawodowych zwolnienie od podatku obowiązuje do kwoty 2280 zł w roku podatkowym. Nadwyżkę należy zawrzeć w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Za chlebem to zagranicę

Podczas wakacji wielu młodych ludzi decyduje się na wyjazd za granicę w celu podbudowania domowego budżetu. W tym przypadku również warto zwrócić uwagę na podatki, ponieważ wszelkie dochody uzyskane za granicą należy rozliczyć w Polsce. Jeżeli student postanowił przedłużyć swoje wakacje i kwota zarobiona za granicą (rozumianą jako Albanię, Austrię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Anglię, Estonię, Francję, Finlandię, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Turcję, Ukrainę, Węgry, Irlandię, Włochy) była jego jedynym dochodem, a w Polsce nie zarabiał żadnych kwot opodatkowanych, to nie ma obowiązku rozliczać zagranicznych zarobków. Inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku zagranicznych stypendiów oraz pracy naukowej. Wówczas należy sprawdzić, czy rozliczenie musi być dokonane w Polsce, czy za granicą.