Upadłość konsumencka

Czasami w życiu bywa tak, że coś nie wychodzi. Ambitne plany na biznes okazują się niewypałem, zainwestowane pieniądze przepadły, a marzenia szlag trafił. Zostajemy bez pracy, z długami, zszarganymi nerwami i ogólnym brakiem chęci do zmiany czegokolwiek. Jak wyjść z tego i zacząć od zera? Czy można jeszcze jakoś rozwiązać tę sytuację?

CO to jest upadłość konsumencka?

Postępowanie skierowane do sądu wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Polega na umorzeniu lub redukcji zobowiązań osoby fizycznej w przypadku niewypłacalności przez nią niezawinionej. Upadłość dotyczmy jedynie długów, które powstały przed jej ogłoszeniem. Konsument jest niewypłacalny wtedy, kiedy jego wynagrodzenie jest zbyt niskie a wydatki i spłata długów jest poza jego zasięgiem. Można o nie wnioskować również jeżeli stało się z lodowych, niezależnych od niego przyczyn.

Jak ogłosić upadłość?

Należy złożyć wniosek do sądu i uiścić opłatę wysokości 30 zł. W wielu przypadkach jednak warto zdecydować się na usługi kancelarii prawnych, które sami sporządzą odpowiednie pisma. Podczas rozprawy sąd sam decyduje czy długi zostaną umorzone czy nie i jeżeli tak to jaka kwota. Jeżeli sytuacja pokazuje, że powód część długów będzie musiał spłacić sąd przygotuje dla niego plan spłat. Jeżeli do tego dojdzie konsument będzie musiał oddać samochód czy różne sprzęty na rzecz spłaty zobowiązania.

Konsekwencje

Ogłoszenie upadłości niesie za sobą szereg konsekwencji. Ogranicza się wówczas ilość umów, które można zawrzeć na różne produkty użytku codziennego. Jeżeli ot tak rzucisz pracę to są może umorzyć postępowanie o ogłoszenie upadłości. Wówczas zostaje się skreślonym z listy dłużników niewypłacalnych w KRS i kolejne oddłużenie nie będzie możliwe. Traci się także prawo do zarządzania swoim majątkiem. Od teraz rozporządza nim syndyk. To właśnie jemu trzeba składać odpowiednie informacje w związku z posiadanym mieniem. Majątek staje się tak zwaną masą upadłościową, którą przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z postępowaniem sądowym i spłatą długów. Od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do zakończenia postępowania w sądzie może minąć nawet 5 lat.

Upadłość konsumencka to dla niektórych jedyne rozwiązanie. Życie z nią nie różni się znacznie od normalnego. Wciąż można pracować, rozwijać się i odbudować budżet. Nie ciąży już na nas widmo niespłaconych długów. Jedyne z czym trzeba się pożegnać to majątek, o ile mamy do niego sentyment.