Za gorąco, nie pracuję

Lato w Polsce potrafi zaskoczyć, albo deszczem albo wysokimi temperaturami. Zimy bywają coraz mroźniejsze. Wtedy zazwyczaj chcielibyśmy zostać w domu z kubkiem gorącej herbaty. Czy chcemy, czy nie pracować trzeba. Wtedy zaopatrujemy się w hektolitry wody z lodem czy chłodne napoje. A jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika, który w czasie kilkudziesięciu stopniowych upałów musi wykonywać określone czynności.

Temperatura minimalna

Za gorąco, nie pracuję

Dokładne warunki pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Temperatura w pomieszczeniu biurowym nie powinna spaść poniżej 18 stopni Celsjusza. Przy pracy fizycznej nie powinna spadać poniżej 14 stopni. Jeżeli warunki nie zostają spełnione, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków, gorących napojów, odzieży i częstszych przerw.

Temperatura maksymalna

Ustawa nie określa jednoznacznie, kiedy możesz zaprzestać pracy. Jest jedynie wspomniane, że w sytuacjach, kiedy temperatura zagraża Twojemu zdrowiu lub życiu.

Jest jedynie wzmianka, że: stosunek pracy nie powinien być wykonywany jeżeli:

– pracujesz fizycznie i na hali jest ponad 26 stopni (w szczególnych przypadkach 23 stopnie)

– pracujesz w birze i temperatura przekracza 30 stopni.

Pracownicy młodociani nie mogą pracować, jeżeli temperatura przekracza 30 stopni. Jeżeli na otwartej przestrzeni temperatura przekracza 25 stopni, a w pomieszczeniu 28, pracodawca ma obowiązek zapewnić chłodną wodę oraz miejsce do przechowywania i przygotowywania napojów. Do jego obowiązków należy także sprawdzenie wentylacji i klimatyzacji, a także zamontowanie żaluzji czy rolet. Powinien zadbać również o zabezpieczenie stanowisk pracy przed napływem zimnego lub gorącego powietrza.

Za gorąco, nie pracuję

Kiedy pracodawca nie reaguje

Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, pomimo zgłaszania problemu, warto powiadomić Inspekcję Pracy. Za naruszenia są przewidziane kary finansowe dla pracodawcy. Masz prawo odmówić wykonywania pracy jeżeli warunki w tym miejscu zagrażają zdrowiu i życiu. Przed opuszczeniem stanowiska musisz powiadomić o tym przełożonego. Nie możesz jednak opuścić zakładu pracy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie byś udał się do pomieszczenia, w którym działa klimatyzacja.

Zbyt niskie i nad wyraz wysokie temperatury nie wpływają korzystnie na pracę. Jeżeli nie zostaną zapewnione odpowiednie warunki do wykonywania zleconych zadań, to powinniśmy jak najszybciej zgłosić ten fakt przełożonemu. Badania dowiodły, że najlepiej pracuje się w przedziale temperatur od 20 do 25 stopni. Nawet w optymalnej temperaturze powinniśmy pamiętać, by odpowiednio dużo pić i uzupełniać stracone mikro i makroelementy. Nie bój się egzekwować swoich praw. Jeżeli zauważysz, że pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, pomimo zgłaszania uchybień – reaguj. Liczy się Twoje zdrowie oraz współpracujących, a nie pieniądze.